Jump to content

[HOW TO] Register BAPTHAILAND
รวมกฏต่างๆของบอร์ด
การขอ Password ห้อง THAI SUB
การขอ Password ห้อง Exclusive
การขอ Password ห้อง Dark Stories

INDEX
FictionMultimediaTHAI-SUB
ชี้แจง
Reputation LevelsWarn Status
HotlinkGroups & Ranks

กฎการใช้งานเชาท์บ๊อกซ์ (Shoutbox)

- ให้ความเคารพและใช้คำพูดที่เหมาะสมต่อผู้ที่อายุมากกว่า ไม่ใช้คำพูดหยาบคายและส่อเสียดผู้อื่น
- ห้ามพาดพิงถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการเมืองไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม
- ไม่ก่อการทะเลาะวิวาทโดยการนำบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การกล่าวพาดพิงถึงศิลปินคนอื่นที่ท่านอคติ
นำเรื่องของบอร์ดอื่นมาเป็นประเด็นภายในเชาท์ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม**
- ให้เกียรติศิลปิน ไม่พูดจาให้ร้ายและคำพูดรุนแรงที่ส่อไปในทางเพศ เพราะจะทำให้ภาพลักษณ์ของศิลปินและบ้านเสียหาย
- ไม่อนุญาตให้แลกเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์และข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญต่างๆหน้าเชาท์ เช่นที่อยู่ หรือพวกเลขบัตรประชาชน
- ห้ามปล่อยลิ้งค์ไวรัสหรือไฟล์ที่เป็นอันตรายโดยเด็ดขาด (ใครฝ่าฝืนแบนยูสทันที)
- ห้ามมีการค้าขายสินค้าต่างๆหน้าเชาท์เด็ดขาด

ผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้าอ่านฟอรั่มแฟนฟิคได้นั้นต้องมีจำนวนโพส 20 โพสขึ้นไป
4| | |[Introduce Yourself] 11/56 กระทู้แนะนำตัวประจำเดือนพฤศจิกายน | | |3

Manage Uploads

Your Last 10 Uploads

Thumbnail Real File Name Size Date Added